Forside
Log ind
Leje og historie
Hyttebeskrivelse
Shopping
Turistmål
Geografi
Danmark - Lesna
Lesna - Pragh
Arkiv
Opskrifter
Nyt fra området
Hytte 1
Hytte 2
Hytte 3
Hytte 4
Billedgalleri
Skybrud 2006
En go' historie

Hytte 1Bestyrelsen for Hytte 1 ser således ud: 

Post Navn
Formand

Torkil Würtz Klokkerbakken 29, 8210 Århus V.
Tlf.: 26756223 / 86 15 62 23
Email: 
vicki.torkil.wurtz@gmail.com
Sekretær

 

Gerda Holmgaard 
Kristiansen
Kongensbrovej 9 Aidt 8881 Thorsø
Tlf.: 86 96 67 46 / 25 37 07 20
Email: 
frigerd@hotmail.com
Kasserer Erik Søndergaard

Søndergade 4, 8881 Thorsø
Tlf.: 86 96 66 50
Email: efs@fiberpost.dk

Suppleant til bestyrelsen 

 Niels Lauritsen

 Bysmedevej 28, 8381  Tilst, Mundelstrup

 40379298 lauritsen.tilst@gmail.comUdlejning.


Al henvendelse vedr. udlejning i Hytte 1 hos Torkil Würtz 26756223

I 2019 er følgende uger ledige:

12 -13  -17 -19 - 22 - 39 - 50 - 51 - 52

i 2020 er følgende uger ledige

1 - 18 - 24 - 28 - 34 - 39 - 40 - 45 - 49 - 50 - 51 - 52  


Hvis I finder ud af at I ikke kan/vil benytte jeres ferieuge i hytten, så giv Torkil Würtz et praj på 26756223   vicki.torkil.wurtz@gmail.com   , så vil vi forsøge om vi evt. kan leje ugen ud.

Vi har  fået nyt køleskab, da det andet har været lukket siden i efteråret, måtte vi kasser det, det var mega ulækkert, så husk at åbne køleskabet når du forlader hytten.


Vi er på facebook, så søg på: hytter i polen og skriv hvad du har oplevet.


Referat fra generalforsamlingen for Lesna Hytte 1. 5-3- 2019

Torkil udtalte mindeord over vores mangeårige formand Erik Nikolaisen, der døde 30-1-2019

Æret være Eriks minde.


Bestyrelsens beretning  v Lesnahytte 1 generalforsamling 5-3-2019 i DUI-huset i Thorsø

Det er jo nu mere end 2 år siden, vores kontrakt med de kommunale myndigheder i Lesna faldt på plads for de følgende 10 år.    Vi har hytterne indtil udgangen af 2026

Vi troede for 1 år siden, at det så ville blive en lang periode med masser af skønne besøg i Polen, i Lesna og omegn – og ikke mindst, uden egentlige problemer

 –  Ja, Ja.  vi skulle lige have udskiftet sydgavlen og døren mod nord, men ellers nok bare småting – og så ville det hele køre som en leg.

Sådan er det ikke gået – helt.  men det positive først:

Om renoveringen af hytten.

Vi har fået udskiftet gavlene i huset – eller for at være mere præcis:

Vi har fået skiftet den utætte dør i nordsiden – i køkkengavlen.   Vi synes kun det var nødvendigt at udskifte selve døren.   Det ser ganske godt ud – og i hvert tilfælde er den nye dør mere tæt end den gamle.

Vi har fået skiftet hele gavlen mod syd – i stuen – og vi har fået udskiftet de usikre – rådne - bjælker under gulvet og gulvet indenfor gavlen og vi har fået ny terrasse.

Det var oprindelig ikke planen at også terrassen skulle skiftes, og jeg protesterede til tømrer Janusz Surwilo over at han forlangte penge for en ny terrasse.  Han sendte dog billeder og beskrivelser af, at de strøer, / bjælker, der bar terrassebrædderne Plankerne gik langt ind under stuegulvet – og det var faktisk dem, som var rådne og det var derfor at stuegulvet var gyngende og usikkert.  Måske har  en utæt gavl - gennem alle årene – konstant tilført fugt – og dermed råd ind til bjælkerne under gulvet.  Vi ved det ikke, men rådne var de.

Nå, men           Vi synes det ser pænt ud.  Gerda  og søster Else + niecen Marie Paaske  har boet der i alt 3 eller 4 uger med de nye forhold, og de siger god for det udførte arbejde.  Gavlen ser anderledes ud, men giver stadig masser af lys ind i stuen.    En enkelt har påpeget, at udskarringen til en ny bjælke var lavet sjusket og grimt, men det er nu dækket af brædder, og kan ikke længere ses.

Et medlem har gjort os opmærksom på, at der ikke længere er flugtvej fra 1. salen mod syd i tilfælde af brand.   Vi må se om vi kan få tømreren til at lave nogle forandringer, så man kan komme ud, hvis det brænder under trappen.    Måske bør vi også have en rebstige liggende ved hvert vindue på 1. salen, så man kan fire sig ned på en terrasse.

Under alle omstændigheder bør der være røgalarmer på 1. salen

Der er Erik Nikolaisen,  vi kan takke for det store arbejde der  gik forud for aftalen med tømreren og at arbejdet blev sat i gang.  Erik havde mange gode og lokale kontakter.  Det var også ham som fandt tømreren

Erik var i Polen flere gange for at få tingene på plads.

Så er der det manglende vand i hanerne.

Det helt store problem har i lang tid været, at Buguslaw Rorbach – ham som ejer jorden omkring hytterne og vist også vandrehjemmet – og hotel Leliwa  og supermarkedet på torvet.  Han chikanerer os ved at lukke for vandet – og han siger også at han vil lukke for vores mulighed for at komme af med kloakvand.

Det er jo totalt uholdbart, at vi har en dejlig hytte – at vi betaler til den men at vi ikke kan besøge den på normal vis, fordi der ikke er rindende vand i hytten.

Han har forlangt maser af penge og da vi ikke gik med til at betale det fulde beløb, har han nu tilsyneladende permanent lukket for vandet.

I fælleshytteforeningen bruges der meget tid og mange ressourcer på at søge at få problemet løst.

Rorbach vil have penge for retten til vand og for aflevering af spildevand

OG DET SKAL HAN NATURLIGVIS OGSÅ HAVE

men han vil have MANGE PENGE - både fra nu og frem - og han mener at vi skylder for mange år tilbage.

Rorbach tror at vi er velhavende og både kan og vil betale store beløb.   Han siger, at han ønsker os og vore hytter alt godt, men han chikanerer os.

Rorbach forlanger penge 12 år bagud – 150  Zl pr måned pr hytte svarende til 84.400 Zl

Det krav har han dog nedsat til 50 Zl pr måned pr hytte i 12 år. 

Det svarer til et krav på lige godt 1000 kr pr hytte pr år i 12 år for vand og vandafledning svarende til ca 315 kr pr  andel

Vi har tilbudt at betale 1000 kr om året  for alle 4 hytter, men det blev pure afvist

Vi ved, at 1 m3 vand PLUS vandafledningsafgift koster ca 10 kr i Lesna - så han forlanger altså at vi betaler for brug af 100 m3 pr hytte om året  (derhjemme bruger vi ikke engang 100 m2 om året for helårsbrug) Man kan selvfølgelig sige, at 1000 kr om måneden i 12 år ”KUN” er ca 315 kr pr medlem, så det overkommer vi nok, men det var man slet ikke enige om i fællesbestyrelsen.

Fra NU og frem forlanger Rorbach 75 Zl pr måned pr hytte for vand, vandafledning og græsslåning pr hytte – eller 300 Zl om måneden..  Det svarer til ca 165.00 kr pr hytte pr måned.      Sagen er gået i hårknude.

Erik Nikolaisen mente for mange måneder siden, at han kunne køre derned og løse sagen i mindelighed. Det havde vi håbet, men to af de andre hytteformænd var absolut imod denne mulighed.  – og så måtte vi bede Erik lade være med at forsøge.
Vi ved jo heller ikke om det havde kunnet lykkes dengang, så det bliver aldrig opklaret om det havde kunnet lade sig gøre.

Jeg har tidligere skrevet til alle emdlemmerne, at fælleshytteforeningen ved Mogens Balle fra hytte 3  (efter aftale med alle formænd) har hyret en advokat fra Wroclaw til at føre sagen for os. Han hedder Dorian Duda og hans chef er den danske konsul i Polen, Maria Keller, der har et stort advokatfirma. Han er engelsktalende, (+ flere andre sprog) hurtigtopfattende, velformuleret og præcis i sine formuleringer og hans pris er 100 Euro pr time + moms.  Han fakturerer ned til 15 min og han dokumenterer hver aftale, telefonsamtale osv. Sagen er ikke løst, men han har vores tillid.

Selv om han bor så langt væk, kan det til tider være en fordel, for Rorbach bor også i Wroclaw, og borgmesteren besøger af og til Wroclaw, så der har været holdt møde der, og advokaten skulle ikke have timer for transport osv.


Vi har også gode venner i lokalområdet. Leszek Konarski, som vi skal passe på.

Hvis man er utilfreds med noget i eller omkring vores hytte, må man ikke lade utilfredsheden gå ud over Leszek.  Ring til mig


DESVÆRRE kender vi ikke tidsperspektivet for hvornår vi får vand igen, men Mogens Balle bruger meget tid og kræfter på sagen.   Han er god til at orientere om stort og småt i forløbet, og der er og har været mange mellemregninger uden at der er kommet et fornuftigt facit.

Der tales også om at søge kommunen om tilladelse til at lave en egen boring bag ved vores hytter og en fælles septiktank.  Det skulle koste 60-80.000 kr for alle 4 hytter       MEN   er der vand under hytterne – ja det er  der nok, men kommer man ikke bare ned til klipper, før man møder en vandåre og NÅR NU Rorbach og borgmesteren er kammerater, får vi så tilladelse til at bore og hvis Rorbach ejer jorden – ejer han den så også lige rundt om hytterne, så vi kun kan bore på hans jord??????

Nej, let er det ikke – og en forestående løsning ser der ikke ud til at være på trapperne

Om TV.  

På sidste års generalforsamling talte vi om muligheden for at genetablere muligheden for at se dansk TV i hytten.     Vi forstod, at det var et ønske fra nogle og derfor bestilte vi et kort fra Canal digital til vores parabol til ca 350 kr om måneden.   Desværre kom det aldrig til at fungere.  Vi havde udgiften næsten ½ år.  Konverteren gik i stykker og der var nogle som drejede på parabolen – måske for at hjælpe os - måske det modsatte. Erik Nikolaisen kunne måle, at konverteren skulle skiftes for en pris  på mindst 1000 kr.  Vi har besluttet, at HVIS man vi se andet end polsk (og måske tysk) TV, så må man tage sin egen I-pad eller bærbare computer med og så se via satellitsystemet i computeren.   Det var en ærgerlig udgift med Canal digital -systemet.

Om strøm og betaling af strøm. 

Der er af og til forundring over hvor meget EL vi skal betale for i hytterne.  Vi har jo et fælles sikringskab, men også en mulighed for at aflæse i hver hytte.

NU har vi besluttet, at få opsat en rigtig elmåler i hver hytte.  Når elregningen så kommer, kan vi se om de 4 hytters forbrug tilsammen svarer til den mængde strøm, som vi betaler for.  Hvis de to tal ikke er ens, er der nogle der stjæler vores strøm.   Vi bruger selvfølgelig en del strøm til den varmemulighed der er i hver hytte – lidt forskellig fra hytte til hytte. Jeg tror vores luftudskifter er den bedste – men vist også den mest elforbrugende.    Hvis de andre hytte forlanger separat elafregning fra hver hytte – betaler vi naturligvis efter vores nye elmåler

Om nøgler til hytten. Siden vi fik nye døre / gavle har vi haft et nøgleproblem.  De nye døre var for tykke til at de gamle cylindere kunne bruges.  Opgaven måtte løses herhjemme.  Erik Søndergaard har brugt mange timer irriterende spild af tid på sagen. Vi håber snarest vi har de rigtige cylindere, så vi kan få sat dem i – og sådan at alle 4 hytter igen kan bruge den samme nøgle

INDTIL NU er der en midlertidig nøgle, som kan låne hos Torkil – hvis man tager derned.

Om hjemmesiden.  

Vi har i mange år haft en hjemmeside under Erik Nikolaisens vinger.  I virkeligheden er det Eriks søn Simon der har hostet hjemmesiden og som har hjulpet Erik, hvis der var småproblemer.    TAK til Simon. Han  har skrevet til mig og gjort rede for sammenhængen.  Hjemmesiden er gammel og ikke let at holde opdateret og han har ikke – på lang sigt - mulighed for at hoste den i et forældet system.  Han opfordrer til at gå sammen med de andre hytter, så vi får en fælles hjemmeside for alle 4 hytter.  Vi skal lige have en snak i bestyrelsen og med hytte 4 om ønskerne til den fælles hjemmeside. 

Om tak 

Vi vil gerne sige tak til Arne Lauritzen for revision af regnskabet, og tak til Marie Paaske, som har indkøbt nye terrassemøbler. og vil gerne sige tak til vores nye medlem Claus Prang, som har udskiftet blandingsbatteriet i håndvasken i badeværelset og sat håndvasken ordentligt fast i væggen. Revisoren var noget skeptisk, da jeg fortalte, at det i alt havde kosten 313 kr – og det var endda inklusive to tænger, som måtte købes for at Claus kunne lave arbejdet.  Gerda havde bedt en lokal mand ordne problemet, men han synes ikke det var værd at bruge tid og penge på, når der ikke var mere vand end at det kunne tørres væk med en klud hver dag.  Det synspunkt passede ikke Gerda. – måske er det derfor at badeværelsesgulvet også gynger lidt.

Om friuger.   

NÅR vi får vand igen, er der naturligvis masser af gode medlemmer – og andre - , der ønsker at leje friuger.

Det skal da stadig være en mulighed.  Prisen er 500 for medlemmer og 1200 for andre.

Erik Søndergaard synes, det skal være mig, der styrer udlejningen – så det gør jeg så.

Man kan skrive en mail til mig eller man kan ringe på 26756223

 

Tak for ordet.


***********************************************************************************************                                                                                                                                               

Beretning fra Polen, Hytte 1, juni 2008 (uge 26):

Den første del af et arbejdshold fra de hjemlige himmelstrøg ankom til Lesna fredag
d. 20. juni; Verner (anpart 3), Erik (anpart 11). – Straks lørdag morgen blev gulvpaneler samt diverse tilbehør 
indkøbt i byggemarkedet i Gryfow Sl. – Resten af arbejdsholdet, Lillian og Kurt (anpart 24), landede i hytten ca. ved middagstid lørdag, og herefter gik hele holdet så i gang!

 

 

 


De nye gulvpaneler blev lagt ovenpå det gamle gulv – såkaldt ”klik-gulv”, dog med en ”membran” imellem.
De gamle lister demonterede vi med nænsom hånd, så de kunne bruges igen.

Lillian og Kurt havde køkkenskabe med fra Kvik, egetræ med fyldninger; skabene samlede vi søndag morgen og monterede dem – den gamle bordplade er genbrugt, en ”skure-liste” er limet ned, ind mod ydervæggen. De gamle skabe/”baren” har fået nye greb, samme model som de nye skabe. – Det blev lidt af et puslespil at lime listerne ned igen, men Verner gjorde et stort og fint stykke arbejde.

Der er desuden indkøbt diverse kurve, dækkeservietter og ny affaldsspand (håber, at denne model fungerer bedre, end én, der er monteret på skabslågen, ellers på vi lave det om…) Ovnen er ”gemt af vejen” i et af de nye køkkenskabe, tilsluttet strøm på stedet (den gamle, store microovn er givet til polakkerner, er der nogen, der efterlyser microovn, må vi investere i ”en lille, ny sag”).
Alle skabe og møbler er rengjort, vinduerne er vasket og pudset.

Vi synes selv, at resultatet er rigtig fint!

 

 

Rizek Fialkowski startede på malearbejdet d. 26. juni er så ”gået lidt til og fra”…..desværre var han ikke helt færdig, da vi drog mod Danmark igen, men lovede at gøre arbejdet færdigt hurtigst muligt. Vi gjorde ham klart, at der uden tvivl ville være gæster i hytten i de kommende uger. – Gulvet på den forreste terrasse har Rizek lovet at male i efteråret, når der ikke kommer gæster i hytten mere………..

Rizek har på eget initiativ monteret fluenet på alle tre nordvendte vinduer.

 

Vandrehjemmets øverste etage er under renovering; der er allerede lagt nyt tag på og monteret nye tagrender. Mange skillevægge er revet ned, og nye vinduer monteres efterhånden……det bliver spændende at se det færdige resultat.

Indhegning af sportspladsen er påbegyndt; formålet med indhegningen kender vi desværre ikke endnu, så det bliver interessant at se, hva’ polakkerne har fundet på!

Dæmningen har fået kameraovervågning, sikkert for at forebygge hærværk og graffiti.

 

………….Ifølge pålidelig kilde er en dansk turist fra området blevet taget for spritkørsel. Vedkommende er angiveligt blevet anmeldt, og politiet ventede ved vandrehjemmet, da manden kom hjem fra Lesna i bil, ”lettere overrislet”. Et døgn i arresten i Luban, en bøde på 2000 zloty samt kørselsforbud i Polen i 2 år. Tjah, så pas på dernede i ”det fremmede”, promillegrænsen er altså 0…………!! 

 

I uge 26 var der ”karate-børn” i de hvide hytter samt i to gamle militærtelte……vi gætter på ca. 80 børn med tilhørende trænere og ledere. Velopdragne og disciplinerede børn, der startede den først træning tidligt om morgenen og sluttede sidste session sent om aftenen, tit ude i naturen.

 

Også i uge 27 var der mange i de hvide hytter, og på strande var der vældig stor aktivitet; de faste campingvogne var udlejet og ”fremmede” campingvogne, telte og autocampere slog sig ned på stranden. – Jo, der kommer uden tvivl nogle penge i kassen i denne varme sommertid…..!

Vi lånte en plæneklipper af Rizek (gad vide om Leszek stadig slår græs for os..?!);
det var hårdt arbejde at slå græs i 30 grader varme!!

 

Og så lige et enkelt forslag til investering: på utallige opfordringer…..AIRCONDITION!!
Fungerer som aircondition om sommeren og varmekilde om vinteren…..det er ikke så ring’ endda…!! Kom med en kommentar!!

 

 …Ja, det var alt for denne gang. Håber, at alle vil nyde de nye faciliteter..!!

 

Med venlig sommerhilsen
Erik

***********************************************************************************************                                                                                           

Kirsten og Jens Andersen har sendt os dette dejlige billede af den nye terrasse.

***********************************************************************************************

Denne side er sidst opdateret d. 13/03-2019 12:03
Sidst opdateret d. 07/06-2019 21:42 369829 besøgende siden 4. april 2004 Udviklet af SelmerMedia