Forside
Log ind
Leje og historie
Hyttebeskrivelse
Shopping
Turistmål
Geografi
Danmark - Lesna
Lesna - Pragh
Arkiv
Opskrifter
Nyt fra området
Hytte 1
Hytte 2
Hytte 3
Hytte 4
Billedgalleri
Skybrud 2006
En go' historiePost Navn
Formand    Rudolf Bay Jernaldervej 253b, 8210 Århus V
tlf.:51844380
Email: rudolfbay@gmail.com
Kasserer

 

Hanne Kristensen Højgårdsvej 2, 8881 Thorsø
Tlf.: 60650732
Email:hj.kvist@gmail.com
Sekretær Jan Eriksen

Hedehusevej 35 84150 Hammel
Tlf.: 51 56 85 84.com
Email: jmeriksen@mail.tele.dk


 
Der har været en del meddelser som er opslået på Facebook, og de forsvinder meget hurtig, som noget ny vil en meddelse der skal rundt til alle andelshavere kunne sendes til en fra bestyrelsen, så vil den blive sendt til alle


Andele til salg, kontakt til andelshaverne:

 
Andel 7
Erik og Lena Kaalund Åhaven 8, 8586 Ørum, tlf 24642751 email lakaalund@gmail.com


Hvis man ved at man ikke vil bruge sin uge i 2019 eller 2020 så meld ud og det kommer her på hjemmesiden.

Ledige uger i 2019 

Andel 10 har uge 18 ledig
Andel 21 har uge 19 ledig
Andel  4  har uge 20 ledig
Andel 14 har uge 27 ledig
Andel 30 har uge 47 ledig
Andel 16 har uge 52 ledig

 
Pris for andelshavere en uge 500 kr.
Pris for ikke andelshavere en uge 1.200 kr

Kontakt undertegnede mhv Rudolf Bay

Hvis der er fejl på adresselisten, nu adresse, ny mail, nyt telenummer så kontakt Hanne Kristensen, det rimelig vigtig at mailadresser er korrekte da alt orientering bliver sendt via mail.

Medlemslisten på denne side er ikke opdateret, vi afventer til de 3 anparter der er sat til salg, har du brug for listen så kontakt en fra bestyrelsen. 

Referat for generalforsamling hytte 4 26 marts 2019

Formanden startede generalforsamlingen klokken 19.oo, og tog selv tjansen som ordstyrer.

·        De medlemmer der var tilstede, præsenterede sig og fortalte hvor lang tid de havde været med, samt deres anparts nummer.

·        30 anparter var mødt op.

·        Formandens beretning: godkendt.

·        Kassererens* beretning: godkendt, med en lille påtegning.

·        Budget 2019 fremlagt og dette medsendes..

·        Formand og kasserer modtog genvalg, men Jan Eriksen har solgt sine anparter og trådte ud, Lars Bo (anpart 31), tog tjansen som sekretær..

EVT:

·        Bestyrelsen indkalder alle bestyrelser fra de andre 3 hytter til en drøftelse omkring den manglende aftale på vand og kloak.

·        Husk anpartsnummer ved indbetaling af kontingent.

·        Varmepumpe og bad vil have 1. prioritet, når vand situationen er afklaret.

*Regnskab medsendes.

Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage - samt en masse snik snak.

 

 

MVH

 

Bestyrelsen.


____________________________________________________________________________
Som det nok er bemærket har der her i efteråret været store problemer med at være i hytterne på grund af manglende vand.
Og det er ikke løst endnu men vores advokat har kontakt til kommunen som vil gå ind i sagen
Vi er nu på facebook, søg på  >>   hytter i polen  <<, og skriv hvad du oplever.

 
Denne side er sidst opdateret d. 23/04-2019 10:46
Sidst opdateret d. 07/06-2019 21:42 369826 besøgende siden 4. april 2004 Udviklet af SelmerMedia