Forside
Log ind
Leje og historie
Hyttebeskrivelse
Shopping
Turistmål
Geografi
Danmark - Lesna
Lesna - Pragh
Arkiv
Opskrifter
Nyt fra området
Hytte 1
Hytte 2
Hytte 3
Hytte 4
Billedgalleri
Skybrud 2006
En go' historiePost Navn
Formand    Rudolf Bay Jernaldervej 253b, 8210 Århus V
tlf.:51844380
Email: rudolfbay@gmail.com
Kasserer

 

Hanne Kristensen Højgårdsvej 2, 8881 Thorsø
Tlf.: 60650732
Email:hj.kvist@gmail.com
Sekretær Jan Eriksen

Hedehusevej 35 84150 Hammel
Tlf.: 51 56 85 84.com
Email: jmeriksen@mail.tele.dk


Den store nyhed - alt er normalt i hytterne i Polen, vand og afløb fungerer, der pågår dog stadig forhandlinger mellem advokaten og Leliwa og betalingen for vand og afledning.

Der er pt. ingen andele til salg i hus 4, har du ønske om at købe en andel så kontakt Rudolf Bay og du kan blive skrevet på en venteliste.


Hvis man ved at man ikke vil bruge sin uge i 2018 så meld ud og det kommer her på hjemmesiden.

Jeg har uge 2 ledig i 2018 hvis det var noget med en vintertur. Rudolf Bay 51844380

Hvis der er fejl på adresselisten, nu adresse, ny mail, nyt telenummer så kontakt Hanne Kristensen, det rimelig vigtig at mailadresser er korrekte da alt orientering bliver sendt via mail.

Referat fra generalforsamlingen den 16.3.2017 i DUI-Huset, Thorsø


Der var mødt 24 op til generalforsamlingen (19 andele)

Bestyrelsens beretning:
2016 har været et år hvor vi har været i venteposition.
Vores vedligeholdelsesudgifter på hytten har været på absolut minimum, da vi har afventet at få forlængelsen af lejemålet på plads Vi påbegyndte arbejdet med at få forlænget lejemålet for ca. 4 år siden og det er nu endelig faldet på plads.
I den oprindelige aftale stod der at hytterne ville overgå til Lesna Kommune ved udgangen af 2016. Det har Kommunen fastholdt i forbindelse med forlængelsen af lejemålet. Det har dog ingen praktisk betydning, idet vi fortsat skal vedligeholde og afholde alle udgifter på hytterne som hidtil. Men har den fulde brugsret over hytterne.
For ca. 3 år siden blev de 4 hytter enige om at formanden for hytte 3 Mogens Balle skulle være den person som skulle varetage forhandlingerne om forlængelsen for alle 4 hytter. Det var også praktisk at det kun var en person som stod for dette. Men måske kan vi stille spørgsmålstegn ved om det var den rette. 
Men nu er aftalen på plads og det er godt.
Aftalen betyder beskedne ændringer i det vi skal betale til Lesna Kommune.
Idet vi tidligere har betalt ejendomsskat for 7 grunde, men nu kun skal betale for 4. (3 grunde vest for hytterne skal vi ikke længere betale ejendomsskat af) Men så skal vi betale leje af vores grunde.
Men alt i alt bliver det en meget beskeden stigning i udgifterne.   

Vand og kloak.
I 2012 blev vi pludselig opkrævet 15.000 PLN (ca. 26.000 dkr) i tilslutningsbidrag til Kloak fra Leliva, Hvilket vi den gang betalte. Nu forlanger Leliva igen at vi skal betale for vand og kloak. Et årligt bidrag til dette på 6000 PLN eller ca. kr. 10.000 eller kr. 2.500 pr. hytte pr. år. For vand og kloak. Set med danske øjne er det vel en rimelig pris for både vand og kloak. 
Det skal bemærkes at vi ikke tidligere løbende har betalt bidrag til vand og kloak.
Mogens Balle synes beløbet er for stort. Og har overvejet om vi selv skulle etablere noget.
Men resultatet er nu blevet til at vi i fællesskab hyrer en advokat til at få styr på tingene og med henblik på at få en kontrakt på aftalen om vand og kloak, så vi ikke lige pludselig i fremtiden igen vil blive mødt med et eller andet krav om ekstra betaling.

Øvrige driftsforhold er elles gået planmæssigt.
Der har været ryster fremme om at i stedet for at vi nu deler eludgifterne ligeligt mellem hytterne at vi skulle overveje at fordele dem forholdsmæssigt efter forbrug.
Hytte 3 (Mogens Balle) vil sørge for at der bliver aflæst elmåler i alle 4 hytter ultimo hvert år, og så vil vi tage det op når året er gået.

Efter vi nu har fået forlængelsen af lejemålet på plads har vi udarbejdet en moderniserings og vedligeholdelsesplan. Rækkefølgen for arbejdet er prioriteret efter hvad vi har fundet mest vigtigt.
Og priserne er skønsmæssigt sat efter danske forhold. Mere om dette når vi kommer til budget.

Vores hjemmeside kører for vores vedkommende tilfredsstillende, men Mogens Balle i hytte 3 vil ikke acceptere at det er Erik Nikolajsen i hytte 1 som ejer domænet. Erik har ønsket et bidrag fra hver hytte på 100 kr. for driften og omkostningerne til hjemmesiden, men det vil Mogens Balle ikke acceptere, idet han mener prisen for hjemmesiden er mindre end kr. 400 pr.år. 
Disse små skærmydsler betyder måske at der fremover kun vil være noget på hjemmesiden for hytte 1 og 4, samt at hytte 2 og 3 måske laver deres egen hjemmeside. 
                       
Regnskab:

Årets resultat var et overskud på kr. 7.383,93 og en formue/egenkapital på 62,511,92

Da vi nu har fået forlænget lejemålet for endnu 10 år, er der blevet udarbejdet en moderniseringsplan, (ny revideret moderniseringsplan er sendt ud til medlemmerne) hvilket betyder at vi enten her og nu alle indbetaler et ekstra beløb i kontingent og får lavet så meget som muligt af de ønskede moderniseringer i år, så vi hurtigt kan få glæde af moderniseringen. Eller i modsat fald ville der gå 3 – 4 år før moderniseringerne kunne komme på plads.

Der blev en stemmigt vedtaget at vi oven i det normale kontingent på kr. 500 ekstraordinært kun i år betaler kr. 1000, så det samlede bidrag i år pr. anpart bliver kr. 1500,00.


Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslog ændringer til § 4 og 8 som blev en stemmigt vedtaget.
Nye vedtægter er sendt ud til medlemmerne

Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant revisor og revisorsuppleant:
På valg var Jan Eriksen – modtog genvalg.
Da Jacob Lind har solgt sin andel, skulle der vælges endnu et bestyrelsesmedlem.
Hanne Kristensen, Andel 27 blev valgt.
Følgende blev genvalgt:
Bestyrelsessuppleant Jørgen Møller, Revisor Sejr Moestrup og revisorsuppleant Per Hjort.

Eventuelt:
Der fremkom ønske om evt. at afholde næste generalforsamling på en lørdag og i samme forbindelse få en god anretning og dermed mere hygge og samvær. Tidligere blev der afholdt spisning i forbindelse med generalforsamling i Hammel og medlemmerne betalte selv en stor del af middagen.
Der blev luftet mulighederne om at etablere internet og dansk tv via parabolantenne i hytten, men interessen for dette var ikke særlig stor. 
____________________________________________________________________________


 
LEJEMÅLET FOR HYTTERNE ER NU FORLÆNGET TIL DEN 31.12.2026Ledige uger i år 2017:   ingen tilbagemeldinger om ledige uger    

Vi er nu på facebook, søg på  >>   hytter i polen  <<, og skriv hvad du oplever.

 
Denne side er sidst opdateret d. 09/12-2017 11:10
Sidst opdateret d. 15/01-2018 14:13 312566 besøgende siden 4. april 2004 Udviklet af SelmerMedia